3. Các thế hệ thành viên

Thành lập từ năm 2009, Tủ Sách Tình Bạn đã là nơi đón nhận, gắn kết biết bao thế hệ thành viên. Mỗi thành viên, dù ít hay nhiều đều đóng góp công sức và tâm huyết cho Đội. Đó như là những quyển sách bé nhỏ góp phần tạo nên Tủ Sách yêu thương rộng lớn.

Thay cho những lời cám ơn chân thành nhất, Tủ Sách Tình Bạn dành riêng trang mục này để giới thiệu các thế hệ thành viên – những người đã luôn theo sát, gắn bó với CLB trong suốt những thời gian từ khi mới thành lập cho đến bây giờ.

Nhiệm kì 2013-2014

Nhiệm kì 2012-2013

Nhiệm kì 2010-2012

Thành viên sáng lập: Nhiệm kì 2009-2010

Advertisements